Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Zuiderlicht

Aanmelden nieuwe leerlingen

Een vooraanmeld- en aanmeldformulier vindt u op onze website onder de kop 'Formulieren'

 

Plaatsing op onze school
Ouders die belangstelling voor onze school hebben, verzoeken wij om deze via de mail kenbaar te maken op ons e-mailadres info@beatrixdemeern.nl. Daarna krijgt u bericht over de procedure, die zal bestaan uit een kennismaking en een rondleiding door onze school. Bij deze kennismaking vertellen wij u over de uitgangspunten en de organisatie van het onderwijs op onze school. Uiteraard wordt ook een ronde gemaakt door de gehele school in vol bedrijf. 

 

Als u kiest voor onze school kunt u een vooraanmeldformulier (kind jonger dan 3 jaar) of een aanmeldformulier (kind ouder dan 3 jaar) invullen en aan ons terugsturen. De vooraanmeldformulieren worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Zodra uw kind drie jaar is neemt de school contact met u op om te kijken of de vooraanmelding omgezet kan worden in een aanmelding.

Uw kind wordt pas daadwerkelijk ingeschreven, nadat uit het intakegesprek is gebleken dat wij aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen. 
Voor kleuters is er in principe gelegenheid om een aantal ochtenden te wennen. Beperkingen gelden voor de decembermaand, de laatste weken voor een zomervakantie of als de kleutergroepen helemaal vol zijn. Het kind wordt verwacht op de eerste dag na zijn/haar vierde verjaardag.

Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen proberen wij voorrang aan broertjes en zusjes van kinderen die reeds bij ons op school zitten te verlenen. Maar dat kan alléén als wij zo vroeg mogelijk een ingevuld vooraanmeldformulier voor dit broertje of zusje hebben ontvangen, want anders kunnen wij deze voorrang niet garanderen. Vanaf het moment dat uw kind een BSN-nummer heeft, kan het aangemeld worden. Ons advies is om dat ook meteen te doen. Wij vragen dit expliciet omdat wij graag de voorrang willen verlenen en zo goed mogelijke prognoses willen maken. 


Tussentijdse aanmelden
Als een kind in de loop van een school jaar wordt aangemeld, omdat het bijvoorbeeld van een andere school komt, moet in het aanmeldingsgesprek duidelijk worden wat daarvan de reden is. De directeur en de intern begeleider besluiten of aanvullend didactisch onderzoek noodzakelijk is en er bestaat een mogelijkheid dat uw kind enkele dagdelen of dagen meedraait op onze school. In alle gevallen zal ook met de huidige school van het kind contact worden opgenomen. Plaatsing van het kind hangt af van de uitkomsten van het onderzoek, de proefplaatsing en de groepsgrootte. De directeur en de intern begeleider nemen het besluit en informeren de ouders. Een eventuele afwijzing zal altijd schriftelijk onderbouwd worden.

Dit schooljaar zijn er informatiebijeenkomsten waarop belangstellende ouders kunnen komen kennismaken met de Koningin Beatrixschool. U krijgt dan informatie over onze school en de manier waarop wij werken. Ook is er dan een rondleiding door de school waarbij u de gelegenheid krijgt een kijkje te nemen in alle groepen.

Deze informatiebijeenkomsten wordt begeleid door Rina Vonk, directeur van de school.
U dient zich vooraf aan te melden bij de school via info@beatrixdemeern.nl


De data voor dit schooljaar zijn:


Maandag 29 oktober 2018 

Dinsdag 11 december 2018

Woensdag 13 februari 2019

Donderdag 11 april 2019

Vrijdag 14 juni 2019

 

We starten de informatiebijeenkomsten om 8.45 uur.

 

Wilt u informatie over plaatsingsmogelijkheden voor uw kind, neemt u dan contact op met de administratie van de school via info@beatrixdemeern.nl.


Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de administratie van de school via het genoemde e-mailadres of het telefoonnummer van de school: 030-666 26 79. Vergeet niet uzelf voorafgaand aan de informatiebijeenkomst aan te melden. Vermeld dan ook met hoeveel personen u denkt te komen. Wij kijken uit naar uw komst!

  • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
  • Agenda7 dagen vooruit
   X

   Komende 7 dagen geen geplande activiteiten.

   Volledige agenda
   klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online