Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Beatrix De Meern

Oudercommissie

Op onze school hebben wij een actieve oudercommissie.

Deze commissie werkt nauw samen met het team bij het organiseren van allerlei bijzondere activiteiten.

 

De taken van de oudercommissie zijn o.a.: het meehelpen, organiseren en begeleiden van activiteiten; zoals sinterklaas, kerst, koningsdag, pasen, schoolreisje, eindejaarfeest en verjaardagen leerkrachten; het verrichten van hand- en spandiensten bij activiteiten, welke gedurende het schooljaar plaatsvinden.

Bovendien beheert de OC het schoolfonds, dat gevuld wordt met de vrijwillige ouderbijdrage.

Regelmatig benaderen de OC-leden ook andere ouders om deel te nemen in de oudercommissie.

 

De OC wordt gekozen uit en door de ouders en vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Jaarlijks kan iedere ouder/verzorger zich inschrijven tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar om in de oudercommissie te gaan. Dit geldt voor 3 jaar om zo ervaring en verfrissing binnen de oudercommissie te houden. Dus iedereen die het leuk vindt om samen met de leerkrachten activiteiten te organiseren, laat het weten!

 

Ouderbijdrage en andere kosten

Iedere school vraagt aan de ouders in de regel een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken waarvoor de school geen subsidie ontvangt. Wij hebben de vrijwillige ouderbijdrage voor 2018-2019 vastgesteld op €50,00 per kind. De Medezeggenschapsraad van de school heeft instemmingsrecht op de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Voor ouders, die hun kind in de loop van het schooljaar inschrijven, geldt een aangepast bedrag. De ouderbijdrage is een vrijwillige, doch geen vrijblijvende zaak.  

 

U kunt ervoor kiezen om deze ouderbijdrage niet te betalen. Dit houdt in dat uw kind niet mee kan doen aan de activiteiten die bekostigd worden met de ouderbijdrage. De leerplicht blijft op die dagen onverkort van kracht; dat betekent dat uw kind gewoon op school wordt verwacht.

Het geld van de ouderbijdrage wordt besteed aan:

- de excursies gedurende het schooljaar;

- de aanschaf van cadeautjes voor Sinterklaas;

- de aanschaf van een verrassing voor Kerst;

- de bekostiging van de schoolreis en een deel van het groep 8 kamp;

- overige extraatjes voor de kinderen, zoals kosten tijdens bijzondere dagen en feesten.

 

Indien nodig is het mogelijk een regeling te treffen voor de betaling. Voor kinderen met een U-pas volstaat het inleveren van een kopie van deze pas.

U kunt de bijdrage overmaken op: 14.08.93.687 Rabobank De Meern t.n.v. Oudercommissie Beatrixschool o.v.v. ouderbijdrage schooljaar ...... + naam kind(eren).

 

Op welke kosten moet u verder nog rekenen?

De aanschaf van gymkleding en gymschoenen, de aanschaf van een schooltas (vanaf gr. 6) en een agenda, de kosten van het kamp voor de kinderen in groep 8, vervanging van kapotte of kwijtgeraakte vulpennen enz.  

De OC is te bereiken op oc@beatrixdemeern.nl 


De oudercommissie bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit de volgende leden: 

 

Priscilla de Graaf, Martin Griepsma,, Kim Jansen (voorzitter), Suzette Kleinhout (penningmeester), Siegnella Kwadijk, Marieke Schaatsenberg, Marion Toet, Mariska Boekelo en Sandra de Visser. 

Anouk van Mansom en Martine Rijnaard vertegenwoordigen het schoolteam. 


  • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
  • Agenda7 dagen vooruit
   X

   Komende 7 dagen geen geplande activiteiten.

   Volledige agenda
   klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online