Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Zuiderlicht

Leerlingzorg

Onze intern begeleiders (IB-er) zijn: Rainier Antonie en Jennika de Graaf.

 

Rainier is de IB-er van de onder- en middenbouw en Jennika is IB-er van de bovenbouw.  

 

Rainier heeft jaren voor de klas gestaan (groep 1 t/m 8) en heeft gewerkt in het Reguliere Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs en het speciaal Basis Onderwijs. Daarnaast is hij RT-er geweest en heeft zich gespecialiseerd op het gebied van Special Educational Needs gericht op het Jonge Risico Kind en Dyslexie. Verder is hij Ambulant Begeleider binnen het Samenwerking Verband Houten en Ambulant Begeleider bij cluster 3 (voor leerlingen met een Ontwikkelingsachterstand - Lichamelijke Beperking - Langdurig Zieke Kinderen) geweest.

 

Jennika heeft na de PABO de Master SEN, gespecialiseerd leerkracht zorg, gedaan. Na deze opleiding heeft zij jaren in de bovenbouw voor groep 7 en 8 gestaan. Zij is zich gaan verdiepen in hoogbegaafdheid en is uiteindelijk ook hoogbegaafdheidsco├Ârdinator geworden op de Koningin Beatrixschool. In 2015 is zij begonnen met de opleiding voor Intern Begeleider en heeft deze in 2016 succesvol afgerond. Naast haar baan als IB-er voor de bovenbouw, anderhalve dag in de week, werkt zij 3 dagen in de week bij Expertis als onderwijsadviseur. Hier richt zij zich onder andere op sterke leerlingen, duurzame ontwikkeling en pedagogisch & didactisch handelen.

 

Samen zijn zij verantwoordelijk voor de co├Ârdinatie van de leerlingenzorg op de Koningin Beatrixschool. Zij onderhouden contacten met de verschillende instanties en contacten binnen en buiten school. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de verslaglegging van de zorg die op school wordt uitgevoerd. Wekelijks is er overleg en afstemming met de directie. Dit zijn zo maar een aantal taken van de intern begeleiders.  

 

Om een totaalbeeld over een leerling te kunnen weergeven, wordt de intern begeleider al in het begin bij eventuele hulpvragen rond de leerling betrokken. Naast de zorg voor leerlingen bestaat er ook de begeleiding van de leerkracht, die in de groep zoveel mogelijk zorg op maat moet gaan leveren. De interne begeleider neemt de leerlingen door met de groepsleerkracht en ondersteunt bij het maken van groepsplannen.

 

De interne begeleider begeleidt leerkrachten en observeert daarom regelmatig in de groep. Er zijn verschillende mogelijkheden voor observatie, zoals het observeren van leerlingen, maar ook leerkrachtgedrag en de organisatie in de groep.

Voor onderzoek en/of observaties zal vooraf schriftelijke toestemming aan de ouders worden gevraagd. 

 

De leerkrachten, met eventuele hulp van instanties, verlenen de zorg aan de leerlingen. Het is dan ook belangrijk dat het contact over de zorg voor de leerling zoveel mogelijk via de leerkracht verloopt.

De intern begeleiders zijn er ter ondersteuning.  

  • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
  • Agenda7 dagen vooruit
   X

   Komende 7 dagen geen geplande activiteiten.

   Volledige agenda
   klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online